Isakssons Markteknik Logotyp
Grus

Grus

Vi säljer grus, matjord och dekorsten

Vi har egna bergtäkter i Kalix och i Överkalix. I Kalix har vi ett stort antal sorteringar av grus, matjord och dekorsten i lager. 

Upphämtning och transport

Upphämtning och transport

Företag och privatpersoner är välkomna att hämta material i våran bergtäkt i Kalix, med lastbil eller släpvagn.
Vi erbjuder även transporter direkt till dig. Transport och lastning av material från täkten i Överkalix sker på förfrågan av större leveranser. 

Kontakta Joachim Holmberg för öppettider
073-840 03 54
joachim@isakssonsmarkteknik.se

Hitta hit Pil vänster
Vilket material behöver du till ditt projekt?

Vilket material behöver du till ditt projekt?

Stenmjöl 0/4 Lämpligt till plattsättning
Stenmjöl 0/8 Lämpligt till plattsättning
Slitlager 0/16 Lämpligt till gårdsplaner och grusvägar
Bärlager 0/32 Lämpligt till justeringar och vägar
Förstärkningslager 0/63 Lämpligt till förstärkning av ytor/vägar
Förstärkningslager 0/150 Lämpligt till grovfyllning
Morän/fyllnadsmassor Lämpligt till grovfyllning

Makadam (krossat berg som inte innehåller något stenmjöl)

Makadam 4/8 Lämpligt till halkbekämpning och plattsättning
Makadam 8/16 Lämpligt till gårdsplaner, dräneringar och husgrunder
Makadam 16/32 Lämpligt till dräneringar, husgrunder och täckdikning

Matjord Klass 1, Lämplig till gräsmattor och planteringar
Matjord Klass 2, Lämplig som industrijord

Räkna på ditt projekt:

Arrow down

m

m

m

Estimerad vikt: 0 ton

Begär offert på din kalkyl:

För frågor och beställningar, kontakta vår kundmottagare Joachim Holmberg

För frågor och beställningar, kontakta vår kundmottagare Joachim Holmberg

 073-840 03 54
joachim@isakssonsmarkteknik.se

Från fast berg till färdig produkt