Isakssons Markteknik Logotyp
Hållbarhet

Hållbarhet

För att våra barn ska få en bra framtid är det viktigt för oss att ständigt jobba med hållbarhet. Det här är ett långsiktigt arbete.  

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

För att spara bränsle stängs alla våra maskiner av efter två minuter när de inte används. 

Traditionellt drivs våra krossverk med dieselelektriska generatorer. Sedan maj 2020 genomför vi ett pilotprojekt på uppdrag av Skanska, där vi driver ett av våra mobila krossverk helt och hållet med elektricitet producerat via vattenkraft, i stället för med fossila bränslen.

Vid transporter av till exempel material och maskiner lägger vi extra vikt vid god planering för att undvika onödiga körningar och körningar utan last. 

Social hållbarhet

Social hållbarhet

Vi lägger stor vikt vid att medarbetarna ska kunna kombinera arbete, familj och fritid. Medarbetarna har själva möjlighet att påverka om de vill dagpendla eller bo i anslutning till arbetsplatserna. 

Genom det coachande ledarskapet blir våra medarbetare mera självständiga. De känner sig sedda och bekräftade, vilket gör att de blir mer delaktiga i processer och tar ansvar.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Vi söker hela tiden nya lösningar när det gäller kostnadseffektivitet, vilket kan leda till lägre kostnader för till exempel infrastruktur i samhället och våra lösningar sparar tid och pengar för våra kunder i stort.

Läs mera om våra tjänster