Isakssons Markteknik Logotyp

Vintervägar

För att komma åt marker i väglöst land är ett alternativ att göra vintervägar till exempelvis avverkningsområden. Under vintern har vi packat vintervägar över myrar i syfte att marken ska frysa tillräckligt mycket för att kunna bära olika fordon. Vi har nu öppnat upp de sista vintervägarna för denna vinter.

Från fast berg till färdig produkt