Isakssons Markteknik Logotyp

Prospektering, öppning och krossning SCA

SCA är en av våra stora kunder. Vi har fått förtroende att projektera samt öppna berg- och grustäkter på deras markinnehav. Detta som ett led i att förstärka och utveckla deras vägnät i syfte att underlätta virkestransporter till skogsindustrin. Skogen har alltid legat i vårt intresse då det var där grunden för företaget byggdes. Vi är därför extra glada över att få vara del i förvaltningen utav skogen – en av Sveriges huvudnäringar.

Från fast berg till färdig produkt