Isakssons Markteknik Logotyp

Krossning i Sunderbyn

På uppdrag av Skanska har vi fått förtroendet att förse dem med material i deras bergtäkt i Sunderbyn. Stora mängder av materialet går till ombyggnationen av väg 97 mellan Boden och Luleå. Vi är mycket stolta att få vara en del av upprustningen.

I uppdraget ingår det att vara med och utveckla alternativa arbetssätt för hållbar produktion. Därför drivs vårt mobila krossverk med elektricitet från det fasta elnätet. Energin kommer i huvudsak från vattenkraft.

Från fast berg till färdig produkt