Isakssons Markteknik Logotyp

Färdigställande av skogsväg i Vitå

På uppdrag av Norra Skog fick vi jobbet att bygga en 3,7 km lång skogsväg. Vi började bygga den under våren. Byggtiden för en liknande väg är ca 4 veckor. Syftet med vägen är för att öka tillgängligheten på skogsfastigheterna.

Från fast berg till färdig produkt