Isakssons Markteknik Logotyp

Entreprenader vid nya Kalixbron

I mitten av sommaren 2019 påbörjades projektet med att bygga en ny bro över Kalixälven. Huvudentreprenaden utförs av NCC. Vi har fått förtroende att förse NCC med material och maskinresurser i projektet. Vi är mycket stolta över detta uppdrag då detta är en byggnation som troligtvis kommer att ha en historisk betydelse för samhället. Arbetet är pågående och förväntas bli färdigt under år 2022.

Från fast berg till färdig produkt