Isakssons Markteknik Logotyp

Krossning Skanska Vuono

I Skanskas bergtäkt i Haparanda, Vuono, har vi fått uppdraget att krossa material som ska förse upprustningen av E4:an mellan Salmis och Haparanda. Arbetet kommer att pågå under tidsperioden år 2020-2022.

Från fast berg till färdig produkt