Isakssons Markteknik Logotyp
Årets Tillväxtsatsning 2021

Årets Tillväxtsatsning 2021

Vi är mycket glada och stolta över att ha blivit uppmärksammade genom priset för Årets Tillväxtsatsning 2021.

Förutom att vi stolt kan meddela att vi mottagit priset för Årets tillväxtsatsning 2021, känner vi oss ärade över Kalixföretagarnas fina motivering till detta:

Årets pristagare har under tio års tid visat prov på hur unga moderna entreprenörer utvecklar sina verksamheter.

De är orädda, tar in den kompetens som krävs för att skapa visionen och de visar tydligt att de anställda är en viktig del av företaget. De jobbar med tunga maskiner och hårda material runt om i Norrland.

De fortsätter att utveckla nya verksamheter och företag, med positivt resultat och med glädje och framtidstro, vilket gör dem till goda förebilder för alla unga entreprenörer i Norra Sverige.

De har under pandemiåren gått från 30 till 75 Mkr i omsättning och från 10 till 30 anställda.

Ensam är inte stark. Vi har kommit så långt tack vare duktiga medarbetare och ett kompetent nätverk runt omkring oss. Vi är tacksamma för alla som har bidragit till den resa som vi gjort och gör. Nu blickar ödmjukt framåt för att kunna utvecklas och fortsätta vår resa framåt!

Från fast berg till färdig produkt